Skrypt informujący użytkownika o cookies

Aby umieścić skrypt na swoją stronę, skopiuj poniższy kod i wstaw go w niezmienionej postaci bezpośrednio pod znacznikiem otwierającym sekcję body np:

<body>
<script type="text/javascript" src="http://mbaner.pl/public_js/cookies.js">

Kod do umieszczenia na stronie


Warunek umieszczenia

  1. Skrypt jest własnością mBaner.pl, zabrania się kopiowania i rozpowszechniania skryptu w postaci innej niż kodu do wstawienia na stronę internetową(jak wyżej)
  2. Użytkownik wstawiając powyższy kod wyraża zgodę na wyświetlanie reklam przez serwis mBaner.pl na witrynie ze wstawionym skryptem.